Gamla Kristianstad och Åhus

Bilder och texter är hämtade från boken Gamla Kristianstad och Åhus av Björn Rosenberg. De huvudsakliga källorna är arkiv- och bildmaterial från Regionmuseet Kristianstad, S:ta Annas Gille i Åhus, brandförsäkringshandlingar från främst Länsförsäkringar, kommun- bygglovsarkiv i Kristianstads kommun, kyrkböcker, lagfartshandlingar samt diverse tidningsartiklar och lokal litteratur.

Läs mer om Kristianstads och Åhus gamla byggnader och kvarter genom att använda sökfunktionen eller sortera ut direkt på ort, område eller kvartersnamn.

Sök efter ditt kvarter här

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

 • Erik Dahlberg

  Detta kvarter är beläget i nordöstra delen av det område i sydväst, som härjades av en stor eldsvåda 1847.

 • Christian IV:s skola - del av Kristianstad 4:4

  Denna fastighetsdel med f.d. Södra Folkskolan, är belägen alldeles öster om sydligaste delen av själva stadskärnan. Området motsvaras av såväl mark m...

 • Båthamnen

  Kvarteret är beläget utanför och väster om den forna fästningsstadens norra del på mark, som före befästningsverkets raserande vid slutat av 1850-tal...

 • Artilleristen

  Kvarteret är beläget i nordvästra delen av det område av staden i sydväst, som härjades av en stor eldsvåda 1847.

 • Allön

  Detta kvarter är beläget mitt i innerstadens västra del och har en påfallande långsträckt form.