Detaljplan och översiktsplan

Kristianstads kommuns planer påverkar hur och vad du får bygga. De ger också riktlinjer för samhällets användning, utveckling och bevarande av mark- och vattenområden.

Olika samhällsintressen ska vägas mot varandra i en öppen och demokratisk process samtidigt som enskildas rättigheter ska beaktas. Detta görs bland annat genom framtagandet av en kommunövergripande översiktsplan (med tillhörande ändringar), planprogram och detaljplaner

Detaljplaner

Planprocessen och ansök om planbesked

Översiktlig planering

Pågående översiktlig planering

Här presenteras de pågående arbetet i kommunen kring översiktliga planer eller andra strategiska planeringsdokument.

Digital samhällsbyggnad i Kristianstad

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 24 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?