Kommun och politik

Rådhus Skåne vy från Stora Torg
 • Kontakta Kristianstads kommun

  Välkommen att kontakta oss! När du kontaktar Kristianstads kommun tar medborgarcenter emot och besvarar dina frågor, hanterar ditt ärende direkt eller förmedlar det vidare till rätt person. Medborgarcenter finns i Rådhus Skåne.

 • Kommunfakta

  Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum. Kommunen har drygt 86 700 invånare och av dem bor omkring 46 000 i staden Kristianstad.

 • Kommunens organisation

  Kristianstads kommunkoncern består av åtta förvaltningar och nio bolag. Varje förvaltning har minst en nämnd. Förvaltningarna består av tjänstepersoner och nämnderna av förtroendevalda politiker. Varje bolag har en styrelse med förtroendevalda.

 • Politik och demokrati

  Kommunen styrs av politiker som väljs direkt av medborgarna. Politikerna fattar beslut om frågor som påverkar ditt vardagsliv, som hur samhället ska utvecklas och hur skolor, omsorg, dricksvatten och gator ska skötas.

 • Diarium, arkiv och sekretess

  Diariet är en förteckning över dokument som kommit in eller upprättats av kommunen. I arkivet bevaras handlingarna under en längre tid.

 • Överklaga beslut, rättssäkerhet

  Alla har rätt till insyn i vår verksamhet. Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det.

 • Service och kvalitetsarbete

  Jämför Kristianstads kommuns service med andra kommuner eller jämför kommunens skolor eller äldreboenden med varandra genom att använda tjänsten Jämföraren.

 • Mänskliga rättigheter

  Kristianstads kommun arbetar för ett öppet och inkluderande samhälle för alla, oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, trosuppfattning och funktionsnedsättning.

 • Internationellt arbete

  För att fortsätta utvecklas, lära av andra, sprida våra erfarenheter och utnyttja våra resurser så bra som möjligt bedriver Kristianstads kommun ett aktivt internationellt arbete.

 • Press- och informationsmaterial

  Följ oss i sociala medier, läs nyheter och broschyrer. Vi har också ett pressrum och en bildbank.

 • Borgerlig vigsel

  Att gifta sig borgerligt är ett alternativ till kyrklig vigsel. Äktenskapet är könsneutralt. Det innebär att de som ingår äktenskap kan vara antingen en man och en kvinna eller två kvinnor eller två män.