Skottenborg - Kristianstad 4:24

Långebrogatan 1, Kristianstad.

Skottenborg, Kristianstad 4:24. Långebrogatan 1. (RM)

Fastigheten ingår i en kvarterskropp, som är belägen ett stycke söder om den gamla stadskärnan, söder om stadens utfartsväg mot sydväst och Långebro.

Den begränsas av Långebrogatan i norr, grannfastighet (Gamla kyrkogården) i söder och väster och Åhus-järnvägen/Östra Ågatan (tidigare Västra Boulevarden) i öster.

Fastigheten utgör kvarterskroppens nordöstra hörn. Här invid utfartsvägen från staden/fästningen mot sydväst och Långebro uppfördes tidigt, kanske redan vid stadens uppbyggande under 1610-talet, en byggnad i korsvirke. På 1640-talet förekommer namnet Skottenborg efter borgmästaren Thomas Andersen Skotte. Under den danska ockupationen av staden på 1670-talet användes huset som vaktbyggnad.

Vid mitten av 1700-talet var tulltjänstemannen Hans Seiffert hyresgäst. År 1759 köpte hans svärson mjölnaren Anders Åberg Skottenborg; han var då redan ägare av en intill belägen väderkvarn. Huset skall tidigare ofta ha varit bebott av möllarna vid nämnda kvarn och användes också som krog, det senare även under Anders Åbergs tid som ägare. Den nye ägaren lät uppföra en sedermera riven tillbyggnad vid södra sidan. I dag utgörs huset av en bredare del i väster och en smalare i öster, vardera försedd med pyramidformat tak. Åldern för den senare delen är inte känd.

Vid mitten av 1780-talet inlöstes Skottenborg av staten. Planerad rivning i samband med utbyggnad av befästningsverken i söder blev dock inte av. Huset fick nu användning som tjänstebostad för bl.a. personal vid fästningsutbyggnaden.

Strax efter mitten av 1800-talet var det åter aktuellt med rivning, dock ej utförd, för utvidgning av kyrkogården intill.

År 1905 förvärvade staden Skottenborg från staten och huset kom sedan genom åren att användas som bostad för chefen vid stadens museum, senare länsmuseet.

År 1920, då förändringar utfördes, framgår, att den bredare byggnadsdelen innehöll förstuga, fyra rum och kök, den smalare ett rum och tvättstuga samt att det alldeles söder om huset fanns en ekonomibyggnad med vedbod, förråd och avträde, vilken låg kvar ännu omkring 1940.

Vid början av 1950-talet fanns i den bredare delen bostadsrum och expedition för museichefen och i den smalare ett bostadsrum. Uthusbyggnad hade nu förlagts till tomtens östra del. Från början av 1960-talet har huset använts uteslutande som bostad.

Litt.: Andersson, Th. o. Lindbom, G.: Kristianstad. En bildkavalkad genom fyra sekler: Skottenborg. Kristianstad 1984.

Åberg, A.: Möllnaren och Bryggaren Åberg – en 1700-tals borgare i Skottenborg. Föreningen Gamla Christianstad. Årsskrift 1985. Kristianstad u.å.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll