Bostäder

Det finns bostäder i kommunen som möter behoven hos olika generationer och livsstilar. Hitta bostad, anpassning eller lediga tomter.

Hyresvärdar

Kontaktuppgifter till hyresvärdar i kommunen hittar du här.

Tomtkö - lediga villatomter

Om du vill bygga nytt kan du ställa dig i vår tomtkö.

Markanvisningar

Kommunen säljer och erbjuder mark till företag, industrier och andra verksamheter som vill etablera sig i kommunen.

Bostadsanpassning

Om bidrag och stöd om du har särskilda behov och behöver anpassa din bostad.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?