Naturvård

Kungsfiskare i Vattenriket. Foto: Patrik Olofsson

I Kristianstads kommun finns en fantastisk och upplevelserik natur och parkområden på nära håll. Här hittar du mer information om naturområden och olika projekt för att bevara naturvärden.

I vår kommun finns en varierad natur som erbjuder många olika miljöer att upptäcka. Här kan du hitta allt från långa sandstränder, myllrande våtmarker och vattendrag till öppna vidder och lövskogar. Läs mer om Kristianstads Vattenrike och få inspiration till att upptäcka mer.

Grönstrategi och grönplan

I kommunen har de flesta nära till grönområden och parker. Den övergripande grönstrategin styr hur grönytorna ska utvecklas. Grönstrategin innehåller en grönplan som innehåller konkreta riktlinjer och åtgärder för de värden som finns i parkområden och hur de kan utvecklas.

Allemansrätten

Allemansrätten innebär att i Sverige får alla vara i naturen, även på områden som någon annan äger. Allemansrätten betyder också att vi måste visa hänsyn i naturen. Vi måste vara försiktiga och inte störa andra människor eller djur. Vi får inte heller skada naturen eller något som andra äger.

Allemansrätten innebär att du får ta dig fram till fots, cykla, rida, plocka bär eller svamp, tälta en natt och tillfälligt vistas i naturen om du inte riskerar att skada gröda, skogsplantering eller annan känslig mark. Om du har hund är det också viktigt att tänka på att en lös hund kan skrämma eller skada djuren. Det är bäst att alltid ha hunden kopplad i naturen. Du får inte ha hunden lös i naturen under tiden 1 mars – 20 augusti. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?