Denna del av fastigheten Åhus 558:6 är i dag parkmark. Den utgjorde förr trädgård till nuvarande fastigheten Zanders 1 söder därom.

 – Delens östra parti motsvarar ungefär mittpartiet av den här under medeltiden belägna dominikankonventanläggningen.

Ännu omkring 1900 fanns ett hus vid gatan på tomtens sydvästra del. Här bodde tydligen muraren Nils Månsson Ålund fram till 1884, då han dog. Anders Månsson Ålund m.fl. sålde 1902 fastigheten till handlanden Per Zander. Det är möjligt att huset revs i samband härmed.

Efter att ha ägts i den Zanderska släkten, såldes fastigheten 1982 till Anders Skooghs Byggnads Aktiebolag, som fyra år senare sålde den till Leif Lundin. Den övergick sedermera i Kristianstads kommuns ägo.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll