Här hittar du våra kartor. Under nybyggnadskarta kan du läsa om när du behöver en nybyggnadskarta, och vad den kostar. I webbkartorna kan du söka efter information, och även rita, mäta eller dela utsnitt ur en karta.

Kartor

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är ett underlag för bygglovet och visar hur fastigheten får bebyggas. Nybyggnadskartan beställer du hos oss och den kan levereras digitalt och i pappersformat.

Webbkartor

Kristianstadskartan innehåller information över Kristianstads kommun. Här hittar du bland annat lediga villatomter, fastighetsgränser och intressepunkter som exempelvis skolor.

I statistikkartan finns statistik och analyser. Kartan är ett underlag för att sprida och öka kunskapsnivån bland medborgare, beslutsfattare och tjänstepersoner.

Geografisk information

Våra kartdatabaser

Vi har kartdatabaser för som är både småskaliga och storskaliga. Kartorna omfattar bland annat primärkarta, översiktskarta med adresser och ortofoton. Ett ortofoto är en flygbild över aktuellt område på kartan. Alla våra databaser uppdateras kontinuerligt.

Med kartdatabaserna som underlag tar vi fram analyser och olika presentationer. Vi levererar kartorna som vektor- eller rastergrafik för tryck, utritning eller publicering för webb.

Du kan få lov att använda kommunens kartdatabaser genom ett avtal med oss. Du betalar då en årlig avgift. Om du vill köpa enstaka karta i kommersiellt syfte kontaktar du oss. Du betalar en engångsavgift.

Geografisk information och GIS

Geografisk information är uppgifter som hör till en plats. Det kan vara  uppgifter om fastigheter, byggnader, vägar eller vatten- och avloppsledningar. Informationen kan illustreras med hjälp av kartor.

Geografiskt informationssystem, GIS

Geografiskt informationssystem, GIS,  är ett datasystem för hantering av lägesbunden information.

I ett GIS kan man kombinera information av olika slag och från olika källor. Informationen kan vara kartor, bilder, databasinformation eller textdokument. Kartorna är ofta i olika lager.

Med ett GIS kan informationen visualiseras och göras begriplig. GIS används för att planera och göra analyser.

Kommunen använder GIS för att:

  • hitta en lämplig plats för att bygga en förskola eller skola
  • visa bästa körväg för ett utryckningsfordon
  • förutspå utbredningen av en förorening vid ett miljöfarligt utsläpp eller en olycka.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll