Gamla Kristianstad och Åhus

Bilder och texter är hämtade från boken Gamla Kristianstad och Åhus av Björn Rosenberg. De huvudsakliga källorna är arkiv- och bildmaterial från Regionmuseet Kristianstad, S:ta Annas Gille i Åhus, brandförsäkringshandlingar från främst Länsförsäkringar, kommun- bygglovsarkiv i Kristianstads kommun, kyrkböcker, lagfartshandlingar samt diverse tidningsartiklar och lokal litteratur.

Läs mer om Kristianstads och Åhus gamla byggnader och kvarter genom att använda sökfunktionen eller sortera ut direkt på ort, område eller kvartersnamn.

Sök efter ditt kvarter här

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

 • Munken (och Zanders)

  Detta kvarter är beläget inom sydöstra delen av det gamla samhället, invid Helge å och den tidigare hamnen.

 • Lyckan

  Detta stora kvarter i nordöstra delen av den gamla bebyggelsekärnan utgörs av tre tidigare kvarter.

 • Lokatten

  Kvarteret utgör nordvästligaste delen av det gamla samhället.

 • Kopparslagaren

  Detta kvarter utgör östra delen av en större, i det äldre samhällets sydvästra del belägen kvarterskropp.

 • Del av Åhus 558:6

  Längs norra sidan av S:ta Annas stig finns ett parkområde.

 • Åhus 558:91

  Denna lilla fastighet utgörs av platsen för ruinen av det kapell, som tillhörde det 1524 grundade S:ta Annas hospital, avsett att härbärgera gamla, s...

 • Klostret

  Detta kvarter utgör, efter framdragande omkring 1950 av Köpmannagatan mot väster och gång- och cykelstigen S:ta Annas stig, en del av ett tidigare i ...

 • Karl

  Detta kvarter är det sydvästligaste inom såväl den äldre delen av Åhus som en här belägen större kvarterskropp, omfattande ytterligare två kvarter.

 • Kabbalöken

  Kvarteret utgör norra och större delen av en förr större, mot norr kilformad kvarterskropp inom västligaste delen av det gamla stadsområdet.

 • Åhus 558:12 (Köpmannagatan)

  I sydväst fanns före Köpmannagatans framdragande inom det dåtida kvarteret en tomt, som omfattade dels det område, som i dag upptas av nämnda gata, d...

 • Hove

  Kvarteret är beläget i det inre av det gamla samhället norr om kyrkan och hängde förr samman med det nuvarande kyrkokvarteret tills Köpmannagatan för...

 • Helge

  Detta kvarter, som förr sträckte sig längre mot väster är beläget i sydväst invid Helge å och har under de senaste århundradena varit bebyggt med bos...

 • Haga

  Detta kvarter utgör sydligaste delen av en förr större kvarterskropp inom västligaste delen av det gamla stadsområdet.

 • Gästis

  Detta kvarter är beläget strax söder om Torget, vid Gamla Skeppsbron och Helge å. Under första hälften av 1800-talet och tidigare ingick det i den ra...

 • Greta

  Kvarteret Greta är beläget väster om Torget och begränsas av Västergatan i norr, Companiegatan (tidigare Skolgatan) i söder, Ströbergsgatan (tidigare...

 • Del av Åhus 558:6

  Denna tomt vid kvarterets sydöstra hörn ägdes under andra hälften av 1800-talet av pråmkarlen Sven Nilsson.