Djur och lantbruk

Att vara djurägare innebär ett ansvar för att djuren mår bra och att visa hänsyn till omgivningen. Alla medborgare har också ett ansvar för att hindra smittsamma sjukdomar bland djur och anmäla smittat vilt. Kommunen ansvarar för skyddsjakt på kommunal mark.

Kommunen har ett ansvar att kontrollera miljö- och hälsoskyddsfrågor hos privatpersoner och näringsidkare. Det kan handla om störningar från djur, exempelvis i form av ljud och lukt. Du söker tillstånd hos oss för att hålla djur som inte är sällskapsdjur inom detaljplanelagt område.

När det gäller tillstånd för att driva näringsverksamheter med djur, till exempel hunddagis eller zoobutik ska du kontakta till länsstyrelsen.

Husdjur och djurhållning

Djur är förenat med mycket glädje, men också med stort ansvar. Du ansvarar för att dina djur behandlas väl och inte orsakar besvär eller stör dina grannar.

Lantbruk och djurhållning

Som lantbrukare ska du följa lagstiftningen i miljöbalken och jordbruksverkets föreskrifter. Läs mer om vad som gäller för lantbruk här.

Skyddsjakt

Skyddsjakt är ett undantag från fredningen av vilt och endast vilda djur kan skyddsjagas. Fastighetsägaren ansvarar för eventuell skyddsjakt och på kommunal mark är därför kommunen ansvarig.

Smittade och döda djur

En allvarlig smittsam djursjukdom kan snabbt utvecklas till epizooti, alltså en epidemi bland djur. Den som upptäcker vilda djur som verkar vara sjuka eller ha dött av allvarlig smitta ska rapportera det till rätt instans för att minska risken för spridning. Även vissa arter av vilt som dött i olyckor ska rapporteras för att ge underlag till forskning och kartläggning. Under länken finns information om hur du rapporterar olika fynd.

Vanvård av djur

Länsstyrelsen gör djurskyddskontroller runt om i länet. De arbetar både med förebyggande kontroller av hur djur hos privatpersoner och t ex lantbruk har det. De jobbar också med uppföljning av anmälningar om misstänkta djurskyddsbrott. Om du misstänker att djur blir vanvårdade och far illa, ska du kontakta länsstyrelsen.

Anmäl vanvård av djur:

Telefon: 010-22 41 350
Växel: Telefon 010-224 10 00
E-post: djurskydd.skane@lansstyrelsen.se

Om det är akut och Länsstyrelsen inte går att nå, ring polisens på telefon 114 14. Du kan vara anonym.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 18 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?