Tillgänglighetsredogörelse

Kristianstads kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här sidan hittar du information om hur kristianstad.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Kristianstad.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att delar av kristianstad.se inte är helt tillgängliga, och arbetar kontinuerligt med att förbättra webbplatsen.

Vi har identifierat några fel:

  • Det kan finnas tabeller som inte är korrekt utformade.
  • Det kan finnas sidor där rubrikstrukturen inte följs.
  • Det kan finnas bilder som inte har alt-text.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Är du i behov av innehåll från kristianstad.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan kontakta oss på följande sätt:
E-post: webmaster@kristianstad.se
Telefon: 044-13 50 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta ,yndigheten för digital förvaltning och påtala det:

Innehåll som inte omfattas av lagen

Enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service undantas dokument som är publicerade innan 2018-09-23. Detsamma gäller videofilmer publicerade innan 2020-09-23. Detta innehåll är tillgängligt endast i undantagsfall.

Hur vi testat webbplatsen

Vi gör löpande teknisk granskning av webbplatsen utifrån WCAG 2.1 AA standard.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?