• Akut hjälp, krishantering

  Vid en akut nödsituation ska du ringa 112. Här samlar vi viktiga telefonnummer. Behöver du hjälp eller har varit med om svåra händelser så erbjuder kommune olika slags stöd.

 • Trygg och säker

  Trygghet och säkerhet är viktigt för alla. Det är viktigt att slippa känna rädsla för att drabbas av brott eller olyckor där vi bor och att kunna lita på att barnen har en säker och trygg vardag. Det ingår i den livskvalitet som kommunen vill skapa.

 • Senior, äldre

  Vi vill ge dig möjlighet att leva ett gott liv efter dina förutsättningar. Vi kan erbjuda förebyggande insatser och aktiviteter, omsorg i form av hemsjukvård och olika stödinsatser i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende med mera.

 • Funktionsnedsättning

  Vi arbetar för att erbjuda dig som har en funktionsnedsättning stöd och service som anpassas efter dina behov för att du själv skall kunna bestämma över din vardag. Du ska kunna delta fullt ut i samhället och har samma rättigheter och skyldigheter som andra medborgare.

 • Konsumentvägledning

  Kommunens konsumentvägledare finns tillgänglig för bokade besök på onsdagar i kommunens medborgarcenter. Du kan också mejla eller ringa för att få hjälp. Här har vi också samlat länkar till organisationer och myndigheter som kan hjälpa dig i olika konsumentfrågor.

 • Ekonomiskt bistånd

  Alla kan hamna i ekonomiska svårigheter. Det kan handla om arbetslöshet eller att inkomsterna inte räcker till. Kristianstads kommun kan ge dig råd och stöd i frågor om din ekonomi.

 • Invandring och integration

  I Kristianstad lever människor med olika bakgrund och erfarenheter. För att ta tillvara på mångfalden behöver vi mötas och skapa goda förutsättningar så att alla är delaktiga i vårt samhälle.

 • Familj, barn och ungdom

  Föräldrar vill att deras barn ska ha en bra uppväxt. Ändå händer det att barn far illa och att föräldrar känner oro för att barnet inte har det tillräckligt bra. Barn, ungdomar och deras föräldrar hittar oftast själva en lösning på sina problem, men ibland behövs råd och stöd.

 • Psykisk ohälsa

  Om du lever med psykisk ohälsa kan du få stöd och hjälp. Våra verksamheter riktar sig till barn, unga och vuxna.

 • Folkhälsoarbete

  Hälsa skapas nära människor där vi verkar, bor och lever. Det kan vara i bostadsområdet, skolan, på fritiden, arbetsplatsen, i familjen och bland släkt och vänner.

 • Missbruk och beroende

  Det finns hjälp att få för dig som har missbruks- eller beroendeproblem. Inom vuxenvården finns olika hjälp att få för att du ska komma till rätta med dina problem.

 • Dödsfall och begravning

  När någon avlider är det en hel del praktiska frågor som de efterlevande behöver hantera. Det är de anhöriga som ombesörjer begravningen. Man kan få hjälp av en begravningsbyrå eller ordna den själv. Kommunen hjälper till med dödsboanmälan.

 • Bli volontär

  Tillsammans med oss kan du som volontär bidra till att öka delaktighet och gemenskap i Kristianstad!