Trafik och resor

Resenär som kollar busstider i Skånetrafikens app, med gul regionbuss i bakgrunden
 • Buss,tåg och flyg

  Med Pågatåg och Öresundståg tar du dig till Köpenhamn, Kastrup, Malmö, Lund, Helsingborg, Hässleholm och Karlskrona. Direktflyg till Stockholm finns från Kristianstad Österlen Airport

 • Färdtjänst

  Har du särskilda behov och inte klarar att resa själv kan färdtjänst vara ett alternativ. Den som har beviljas färdtjänst reser med personbil eller minibuss. Kristianstads kommun har avtal om färdtjänsten med Skånetrafiken.

 • Hållbart resande

  I Kristianstads kommun finns ett stort intresse för hållbart resande. Vårt långsiktiga mål är att människor ska välja att använda bilen mindre och istället resa på andra sätt, till exempel med kollektivtrafik eller cykel. Det är bra för både individen och miljön.

 • Renhållning och snöröjning

  Kommunen ansvarar för renhållning och snöröjning på gator och vägar där kommunen är väghållare. Efter vintern sopar vi  gator, vägar och gång- och cykelvägar rena från sand och grus.

 • Torg och allmänna platser

  Allmän plats är exempelvis en väg, gata, torg, park eller annat område som är tillgängligt för alla. Ett annat uttryck för allmän plats är offentlig plats.

 • Trafik och gator

  Väl fungerande infrastruktur är viktigt för att Kristianstad ska vara en attraktiv kommun att bo i, besöka och verka i.