Bygga nytt, ändra eller riva

Här beskriver vi vad som krävs vid bygglov, marklov, anmälan, förhandsbesked och strandskyddsdispens och vad som behövs för din ansökan.

Ansökan eller komplettering i pågående ärende görs enkelt via våra E-tjänster Länk till annan webbplats.. Blanketter hittar du under "Ansökan" i Bygglovsprocessen eller under respektive åtgärd i Bygglovsguiden.

Bygglovsguiden

Vill du bygga friggebod, flerbostadshus eller göra någon annan förändring på din fastighet. Hitta våra olika byggåtgärder, villkoren för dem och hur du ansöker i Bygglovsguiden.

Bygglovsprocessen

Så här fungerar handläggningen av ett bygglovsärende. Vi beskriver vad du behöver förbereda, hur vi handlägger ditt ärende hela vägen fram till du får ditt slutbesked. Här hittar du även Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa.

Strandskydd

Vad innebär strandskydd och var gäller det? Vilka möjligheter har jag att få dispens och hur ansöker jag om det?

Olovligt byggande och ovårdade tomter

Vad kan vara en olovlig byggnation? Vilka regler gäller för växtlighet på min egen tomt eller mellan grannar? Hur anmäler jag något som verkar fel?

Påverka som granne

Som granne kan du få möjlighet att lämna synpunkter. Du kan också överklaga ett beslut om lov och förhandsbesked.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?