Boendemiljö, buller och luftkvalitet

Boendemiljön ska vara utformad så att din hälsa inte riskeras. Buller, radon och dålig ventilation är exempel på miljöstörningar som kan påverka din hälsa negativt.

Allergi

Allt fler har någon form av allergi eller överkänslighet. Det är viktigt att vi alla känner till hur vi kan underlätta allergikers vardag. I Kristianstads kommun finns en allergikommitté som bland annat arbetar med att förbättra situationen för allergiker i kommunens lokaler till exempel i skolor.

Boendemiljö

En bra boendemiljö är viktig för vår hälsa och vårt välbefinnande. Upp till 90 % av vår tid vistas vi inomhus. Brister i ventilationen, fukt och mögel, buller och radon är exempel på sådant som kan leda till en dålig boendemiljö.

Buller

Buller är ljud som uppfattas som störande. Vad som uppfattas som buller kan variera från person till person. Byggarbetsplatser, vägtrafik och konserter är exempel på bullrande verksamheter som kan störa. Buller kan även komma inifrån byggnader, fläktar, hissar eller tvättstugor.

Hälsoskydd

Luftkvalitet

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?