Energi och uppvärmning

Bild tagen på Urbana hembygdsgården, Näsbychaussén 101.

Här finns information om vad du ska tänka på när det kommer till energi och uppvärmning i ditt boende. Vi berättar också om hur kommunen arbetar med solkraft, vindkraft och biogas.

Rådgivning och tips

Kristianstads kommun erbjuder energi- och klimatrådgivning till hushåll, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Energi- och klimatrådgivningen ger lokal, opartisk och kostnadsfri rådgivning om energieffektivisering och förnybar energi.

Elnät

Det finns sex olika elnätsägare i Kristianstads kommun och som konsument är du bunden till nätägaren där du bor eller bedriver din verksamhet. Du kan bara välja om du vill vara påkopplad på elnätet eller inte.

Vid en flytt behöver du kontakta elnätsägaren på den nya adressen. Ofta blir du då satt som kund hos ett av elhandelsbolag som elnätsbolaget valt . Om du inte aktivt väljer elhandelsavtal riskerar du att få betala dyrt för elen i ett så kallat anvisat avtal. Det är därför klokt att göra ett aktivt val av elhandelsbolag och avtal.

Flytta ut

Om du står som abonnent på den adress du ska flytta ifrån behöver du kontakta elnätsägaren på den adressen och det elhandelsbolag du har avtal med för att säga upp dina avtal.

Vindkraft

I Kristianstads kommun finns fler än 50 stora vindkraftverk och ett antal mindre så kallade gårdsverk. De producerar årligen mellan 210 och 270 GWh förnybar el.

Kristianstads kommun var tidig med en vindbruksplan för att sätta ramarna för utbyggnaden av vindkraft. Den nuvarande planen antogs 2011 och i december 2021 beslutade kommunfullmäktige att den ska revideras i samband med översiktsplanen.

På informationssajten Vindlov kan du använda karttjänsten för att se både nuvarande och planerade vindkraftverk i hela Sverige, samt få steg-för-steg-information för olika typer av vindkraftsprojekt.

Kristianstads kommun är även medlem i föreningen Skånes vindkraftakademi. Föreningen verkar för att öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer inom vindkraftsområdet i Skåne.

Värmepump

En värmepump är ett energieffektivt sätt att värma upp din bostäd eller lokal. Om du ska installera och driva en värmepump behöver du göra en anmälan till kommunen i de flesta fall.

Vedeldning

Om du vill installera en eldstad eller göra ändringar på en befintlig behöver du göra en anmälan till kommunen.

När eldstaden sedan används är det viktigt att du eldar på rätt sätt.

Fjärrvärme

I Kristianstads kommun finns det fjärrvärmenät i Kristianstad, Åhus, Norra Åsum, Vä, Öllsjö, Hammar, Hammarslund och Fjälkinge. Det kommunala bolaget C4 Energi ansvarar för drift, underhåll och utbyggnad av näten.

Fjärrvärmen i Kristianstad är fossilfri till 99 procent och det vanligaste bränslet är träflis. Till fjärrvärmen används även rökgaskondensering och mindre mängder biogas och bioolja.

Solceller

Funderar du på att skaffa solceller? Vill du veta mer om hur stor anläggning som passar dig eller vilka stöd som finns att få? Solelportalen ger dig vägledning. Du kan också kontakta vår energi- och klimatrådgivning om du har frågor, se rubriken "Rådgivning och tips".

Om du redan bestämt dig för att installera solceller eller solfångare hemma så kan du behöva ansöka om bygglov eller göra en anmälan. Läs mer om vad som gäller i vår bygglovsguide.

Kommunens arbete med solceller

Kristianstads kommun satsar på att etablera solceller på många av sina egna byggnader, som skolor och idrottsanläggningar. Just nu producerar vi följande totaleffekt i solkraft:

Det kommunala bolaget C4 Energi äger också en solcellspark, Solpunkten.

Kristianstads kommun är medlem i föreningen Solar Region Skåne. Föreningens mål är att främja ökad användning av solenergi i Skåne genom utbildningar, seminarier, mässor och andra evenemang med syfte att sprida kunskap om solenergi.

Biogas

På 1990-talet hade Kristianstad problem med att ta hand om avfallet från lantbruken i trakten och från stadens livsmedelsföretag. Då kom idén att skapa energi från avfallet och produktionen av biogas satte igång. Nu är Kristianstads kommun är en av Sveriges ledande biogaskommuner. Gasen produceras av Kristianstads Biogas, ett dotterbolag till C4 Energi, och säljs till St1, som ansvarar för tankställen och försäljning till kunderna.

Biogasen i Kristianstad en del av ett lokalt kretslopp och kommunen arbetar för att ta fram en koncernövergripande strategi för hur kommunens biogasproduktion och användning ska utvecklas framöver.

Det finns två tankställen centralt placerade i Kristianstad och ett tankställe i Åhus.

Osäker på hur du ska tanka biogas? Svensk biogas har gjort en film som visar hur du går tillväga.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?