Öster om Spättan - Åhus 558:72

Detta är en grönområdesfastighet, som begränsas av Sjögatan i norr, Helge å i söder, kvarteret Spättan i Väster och grönområde i öster.

Denna i dag obebyggda tomt ägdes av Kronan fram till 1876, då den friköptes av Anders Carlsson, som flyttade hit 1885. Det här befintliga huset hade då sedan åtminstone första hälften av 1870-talet bebotts av hans svärfar, husmannen Måns Nilsson.

Såväl Anders Carlsson som svärfadern drabbades 1897 av en omfattande eldsvåda, som hösten detta år drog fram längs Sjögatan. På tomten fanns två byggnader, som eldhärjades, dels ett boningshus i korsvirke, dels ett uthus i trä. Tomten bebyggdes inte igen utan Anders Carlsson och hans familj flyttade till annan plats i samhället. Den förblev dock i hans ägo. Arvingar blev ägare 1932. Efter att ha haft olika ägare därefter, köptes tomten 1996 av Sivert och Ylva Nilsson i Vinslöv, ägare ännu 2001.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll