Byggprojekt

Byggkran

Många stora byggprojekt pågår som satsningar för att locka fler invånare, företag och besökare.

För att vår kommun ska kunna fortsätta erbjuda en god service och välfärd, behöver fler människor i arbetsför ålder flytta till kommunen. Vi behöver både fler invånare, företag och besökare. Fler ungdomar ska vilja stanna kvar eller återvända när de börjar arbeta och betala skatt. Därför krävs satsningar som kan locka fler inflyttare, företag och besökare.

Några viktiga förutsättningar för att Kristianstad ska utvecklas i takt med den övriga städer i Öresundsregionen är:

  • ett näringsliv präglat av entreprenörskap och samverkan
  • ett bra och varierat bostadsutbud
  • ett förbättrat vägnät med motorvägsstandard genom Skåne
  • en väl utbyggd kollektivtrafik
  • ett rikt utbud av kultur- och fritidsupplevelser
  • aktiva insatser för hållbar utveckling.

Pågående byggprojekt

Karta över byggprojekten

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?