• Jobb och praktik

  Vi är över 7000 personer som jobbar i Kristianstads kommun. Här finns möjlighet att börja sin yrkeskarriär och utvecklas genom hela arbetslivet.

 • Starta och driva företag

  Är du på gång med att starta ett företag eller vill du flytta hit ditt företag? Driver du ett företag som du vill utveckla? Vi vill vara en resurs för dig som företagare!

 • Mark och lokaler

  Vill du köpa en färdig planerad industritomt? Eller hyra en lokal för industri och handel?

 • Tillstånd, regler och tillsyn

  När du startar en verksamhet eller gör förändringar i din verksamhet är det bra att ta kontakt med kommunen. Hos oss får du information och råd om vad som gäller.

 • Upphandling och inköp

  Varje år köper Kristianstads kommun varor och tjänster för ungefär en miljard kronor. Vi strävar alltid efter att hitta det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, för att leverera en god service till våra medborgare.