Längs norra sidan av S:ta Annas stig finns ett parkområde.

I dess västra del har i närheten av på grannfastigheten i väster belägen kapellruin placerats dels en på 1910-talet påträffad förmodad altarskiva från dominikankonventet i Åhus, dels ett på 1950-talet ur havet utanför Äspet upptaget halvfabrikat till stensarkofag. Längst i öster finns skulpturen Livsglädje av konstnären Nils Möllerberg uppställd.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll