Kemikalier i vår vardag

Det finns många kemikalier i produkter runt om oss. De ingår i material och kan också vara tillsatta för att uppnå en viss funktion. Handla kemikaliesmart och minska spridningen av farliga kemikalier.

Båten och hamnen

Som båtägare kan du minska mängden av föroreningar i miljön genom att ta hand om toalettavfall och undvika skadliga båtbottenfärger.

Giftfri trädgård

Här får du tips för att undvika skadliga kemikalier i trädgården och din odling, så både du och andra organismer ska trivas.

Handel och varor

När du handlar har du möjlighet att påverka marknaden genom din val av varor. Det kan vara svårt att avgöra en varas innehåll och därför är det bra att vara en frågvis konsument.

Hushållet

I hemmet är vi dagligen omgivna av miljö- och hälsoskadliga ämnen. Här får du tips på hur du kan minska kemikalier i bland annat val av städmaterial, skönhetsprodukter, i köket och barnens rum.

Sunda byggmaterial

I byggmaterial ingår kemikalier som byggs in i våra hus och påverkar inomhusmiljön. När du bygger nytt eller renoverar är det därför bra att välja sunda byggmaterial.

Tvätta bilen

Här får du tips på hur du kan göra för att tvätta din bil så miljövänligt som möjligt.

Kemikaliesmarta förskolor

Små barn är känsligast för exponering av kemikalier. Därför vill vi satsa på att få kemikaliesmarta förskolor i kommunen. En handlingsplan för arbetet är antagen av barn- och utbildningsnämnden.

Kemikalier för verksamhetsutövare

Som företagare ansvarar du för att dina kemikalier hanteras så säkert som möjligt och att ett eventuellt utsläpp inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön. Det räcker inte med endast tekniska skyddsåtgärder utan du måste också ha rutiner för kontroll.

Det är viktigt att du regelbundet bedömer riskerna med hanteringen och att det finns en tydlig ansvarsfördelning inom företaget. All personal som hanterar kemikalier måste ha den kunskap som behövs och tillgång till tydliga instruktioner.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?