Kapellruin, Åhus, fr. NV.

Åhus 558:91. Kapellruin, fr. NV. (SAG)

Denna lilla fastighet utgörs av platsen för ruinen av det kapell, som tillhörde det 1524 grundade S:ta Annas hospital, avsett att härbärgera gamla, sjuka och resande.

Det har förmodats, att delar av ett äldre Heligkors hus kom att ingå i kapellbyggnaden. På 1620-talet synes hospitalet ha lagts ned i och med att Kristianstads hospital stod färdigt.

- År 1770 benämns tomten "Gamla Hospitals kyrkan", vilken "är nu förstörd".

Vid början av 1850-talet fick jaktbåtsmannen Nils Oredsson, bosatt på granntomten i väster, besittningsrätten till tomten och den med sekundärt tak överbyggda ruinen. Kronan sålde så tomten 1886 till hans änka Signe Olsdotter med villkor att ruinen skulle kvarstå. Sonen, tullvaktmästaren Sven Nilsson stod sedan som ensam ägare 1902 och hans sondotter Verna Norrell 1922 (då f.ö. också av granntomten med boningshus i väster). Den takförsedda ruinen används som torklada för tobak.

Åhus köping köpte fastigheten 1949 i samband med upprustning av ruinen efter omfattande arkeologisk undersökning året innan - Fastigheten övergick sedan i Kristianstads kommuns ägo.

Litt.: Järbe, B.: S.t Anna Hospital i Åhus. Handlingar angående Villands härad utgivna av Villans härads Hembygdsförening. VII, Kristianstad 1949.

Kapellruin, S:ta Annas stig, Åhus, fr. SV, 1955.

Åhus 558:91. Kapellruin, S:ta Annas stig, fr. SV, 1955. (RM)

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 24 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll