Gamla kyrkogården - Kristianstad 4:25

Gamla kyrkogården, Kristianstad 4:25. Fr. NÖ, senast 1984.

Gamla kyrkogården, Kristianstad 4:25. Fr. NÖ, senast 1984. (RM)

Fastigheten ingår i en kvarterskropp, som är belägen ett stycke söder om den gamla stadskärnan, söder om stadens utfartsväg mot sydväst och Långebro.

Den begränsas av Långebrogatan och grannfastighet (Skottenborg) i norr, Kanalen i söder, Kyrkogårdsgatan i väster och Åhus-järnvägen/Östra Ågatan (tidigare Västra Boulevarden) i öster.

Denna fastighet, med beteckningen Kristianstad 4:25, ingår i en kvarterskropp, som är belägen ett stycke söder om den gamla stadskärnan, söder om stadens utfartsväg mot sydväst och Långebro.
Fastigheten upptar allra största delen av kvarterskroppen. Vid början av 1830-talet påbörjades förhandlingar om förvärv från Kronan till begravningsplats, som sedan kunde invigas och tas i bruk 1840. Under koleraepidemien 1857 anlades en gemensamhetsgrav i sydöstra hörnet.

Begravningarna förefaller till största delen att ha upphört på 1910-talet; en ny begravningsplats hade omkring 1890 anlagts öster om staden. På 1960-talet återgick stadens rätt till fastigheten till staten.

Efter bygglov 1985 anlades plats för urnbegravningar och minneslund inom kyrkogårdens sydöstra del.

Litt.: Krook, M.: Christianstads kyrkogårdar I. Föreningen Gamla Christianstad. Årsskrift nr 17-18. 1964-1965. Kristianstad 1965.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll