Lantmäteri och kartor

En stor del av kommunens information är kopplad till en plats och kan visas på en karta. Behöver du hjälp med kartor, fastighetsbildning och mätningstjänster är det här sidan för dig.

Kartor

Kommunen tillhandahåller olika sorters kartor, både digitala kartor och papperskartor. I våra webbkartor kan du söka efter och hitta adresser, fastigheter och olika intressepunkter som skolor och äldreboenden, och statistik. En nybyggnadskarta används om du ska bygga om eller till, och behövs oftast vid en bygglovsansökan.

Lantmäteri

Arkiv och ritning

I kommunens arkiv finns bland annat bygglovsritningar, lantmäteriförrättning och äldre historiska kartor

Mättjänster, husutstakning och lägeskontroll

Under vecka 30-31, 22/7-2/8, håller mätverksamheten stängt.

Det är viktigt att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning uppförs exakt på den plats som bygglovet anger. Om placeringen eller höjdläget blir fel kan det leda till stora kostnader för att rätta till felet. Kommunen utför även andra typer av mätningsupdrag

Drönarflygningar

I takt med att Kristianstad växer ställs större krav på effektiva byggprocesser samtidigt som alla vi som bor och verkar i staden vill ha insyn i och förståelse för den förvandling som Kristianstad står inför.

Med hjälp av drönare kan vi ta fram 3D-modeller och flygfoton som ökar möjligheterna till insyn och som skapar förståelse både för detaljplaneprocessen och för hur byggnationer påverkar närmiljön och den enskildes intressen.

Fastighetsregister

Fastighetsregistret är Sveriges officiella register över hur marken är indelad. Fastighetsregistret innehåller både karta och text.

Fastighetsgränser

Är du i tankarna att bygga nytt? Det kan vara allt från ett hus eller ett uterum till ett garage eller ett staket. Då är det bra att ha koll på att du bygger på din mark. Men det är inte alltid den digitala kartan visar rätt. Juridiskt är det alltid gränsmarkeringar i marken och originalhandlingar för fastigheten som gäller.

Adresser och namnsättning

Adresser är viktiga för att vi ska hitta. De är också ett underlag för folkbokföringen. Kristianstads kommun ansvarar både för att sätta nya adresser inom kommunen och för att ändra befintliga adresser.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 24 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?