Gamla Kristianstad och Åhus

Bilder och texter är hämtade från boken Gamla Kristianstad och Åhus av Björn Rosenberg. De huvudsakliga källorna är arkiv- och bildmaterial från Regionmuseet Kristianstad, S:ta Annas Gille i Åhus, brandförsäkringshandlingar från främst Länsförsäkringar, kommun- bygglovsarkiv i Kristianstads kommun, kyrkböcker, lagfartshandlingar samt diverse tidningsartiklar och lokal litteratur.

Läs mer om Kristianstads och Åhus gamla byggnader och kvarter genom att använda sökfunktionen eller sortera ut direkt på ort, område eller kvartersnamn.

Sök efter ditt kvarter här

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

 • Länkakulan

  Kvarteret är beläget i sydöstra delen av den gamla innerstaden.

 • Kvarnen

  Detta kvarter strax utanför och väster om norra delen av den forna fästningsstaden motsvarar större delen av det här före befästningsverkens raserand...

 • Kristian IV

  Kvarteret, kallat Rådhuskvarteret, är beläget vid västra sidan av Stora Torg. En av tomterna inom dess äldre, östra del reserverades vid stadens grun...

 • Kommendanten

  Detta kvarter är beläget västerut i förhållande till Lilla Torg och begränsas av Cardellsgatan (tidigare Wästra Tvärgatan) i norr, Döbelnsgatan (tidi...

 • Karteschen

  Kvarteret är beläget i södra delen av det område av staden, som drabbades vid en stor eldsvåda 1847.

 • Karl X

  Detta kvarter är beläget vid västra sidan av Lilla Torg.

 • Järnvägsstationen - Delar av Kristianstad 4:1 och 5:49

  Området med järnvägsstationen, sedermera Centralstationen, vilket utgör delar av fastigheterna Kristianstad 4:1 och 5:49, förefaller till en början h...

 • Jepp Buck

  Detta kvarter är beläget i den gamla innerstadens östra del och utgörs i sin östra del på ca 22 m bredd av tomtmark, som lades ut över den forna Vall...

 • Härbärget

  Detta kvarter begränsas av Tivoligatan (tidigare Fattighusgatan) i norr, Södra Kaserngatan i söder, Östra Vallgatan (tidigare Östra Smalgatan) i väst...

 • Hellig Geist

  Kvarteret är beläget i sydligaste delen av det område i sydväst av staden, som härjades av en omfattande eldsvåda 1847.

 • Heliga Trefaldighetskyrkan - Kristianstad 4:18

  Fastigheten är belägen inom nordvästra delen av den ursprungliga fästningsstaden, på en plats, som på grund av gynnsamma markförhållanden redan vid s...

 • Granaten

  Kvarteret är beläget i sydligaste delen av det område i sydväst av staden, som härjades av en omfattande eldsvåda 1847.

 • General Ulfeldt

  Detta kvarter är beläget norr om Lilla Torg och hängde i äldre tid, fram till omkring 1825, då nuvarande Hesslegatan synes ha lagts ut, samman med de...

 • Fältmarskalken

  Kvarteret är beläget i norra delen av det sydvästra parti av staden, som 1847 härjades av en svår eldsvåda.

 • Frimuraren

  Detta kvarter, som är beläget söder om Stora Torg, hängde i äldre tid fram till omkring 1825, då nuvarande Hesslegatan synes ha lagts ut, samman med ...

 • Fotangeln

  Kvarteret är beläget i sydöstra delen av det område i sydväst, som härjades av en stor eldsvåda 1847.