Kalvatäppan - Del av Åhus 558:55

Denna del utgör sydvästra hörnet av fastigheten i fråga, den i övrigt obebyggda s.k. Kalvatäppan. Denna är belägen sydväst om bebyggelsen i det äldre samhället. Delen begränsas av fastigheten i övrigt i norr, Sjögatan 1 söder, Äspetvägen i väster och fastigheten i övrigt i öster.

Vid slutet av år 1897 köpte fiskaren Jöns Bengtsson och hans hustru en tomt, den här ifrågavarande delen, som ingått i mark tillhörande en av jordbruksfastigheterna Åhus nr 42. Han fick så samma år bygglov för ett boningshus i ett och ett halvt plan i tegel samt året därpå för en uthusbyggnad. Det förefaller dock ha dröjt något år , senast till 1900, innan familjen flyttade hit.

Efter att hustrun avlidit övergick fastigheten 1918 i änklingens och barnens ägo.

År 1939 blev sonen, fiskaren Hjalmar Jönsson och hans hustru ägare efter att fadern avlidit. Förre fiskhandlaren Hjalmar Jönsson bodde sedan kvar till sin död 1967, varefter änkan bodde kvar ytterligare sju år, till 1974; sistnämnda år köptes fastigheten av Kristianstads kommun. Huset beboddes sedan av hyresgäster.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll