Dahlgårdens förskola

Dahlgårdens förskola är centralt belägen i Gärds Köpinge som ligger cirka en mil från Kristianstad. Förskolan är omgiven av vacker natur, skog och vattendrag.

Vår förskola

Förskolan har totalt fem avdelningar. De yngsta barnen går på avdelningarna Barret eller Kotten. På Granen, Tallen eller Stubben går de äldsta barnen. Förskolan har egen kock som lagar maten till oss och den intilliggande skolan dagligen. Ordinarie öppettider på förskolan är kl. 6.30 till 18.00.

Vårt arbetssätt

På förskolan arbetar vi särskilt med några prioriterade mål ur förskolans läroplan Lpfö 18. Dessa är gemensamma för förskolans avdelningar, liksom det tematiska arbetssätt som genomsyrar undervisningen. Under det kommande läsåret kommer vi utifrån målen i förskolans läroplan att arbeta med temat ”Dahlgården vidgar världen”, där vi med leken som ledstjärna kommer att ”besöka” olika länder för att lära oss om olika kulturer. Vi kommer att bekanta oss med exempelvis språket, djuren, musiken, dansen och maten. Vårt tematiska arbete kommer också genomsyras av barnkonventionen.

På Dahlgårdens förskola använder vi oss av TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) i samspelet med barnen. Det innebär att vi samtidigt som vi talar med barnen verbalt, förstärker vissa ord med hjälp av tecken. TAKK främjar språkutvecklingen och förtydligar det talade språket. Vi arbetar även medvetet med materialen Start och Stegen, vilka syftar till att utveckla de viktiga sociala och emotionella färdigheterna. Genom åren har vi sett att dessa material hjälper barnen i samspelet med omvärlden, att förstå känslor och utveckla relationer. Vi lägger stor vikt vid kommunikation och kamratrelationer. Alla pedagoger som arbetar på Dahlgårdens förskola utbildas i ICDP (Vägledande samspel). Denna utbildning fokuserar relationen mellan barn och vuxna, och på vilket sätt samspelet mellan dessa kan bli så utvecklande som möjligt.

Utevistelse

Utevistelsen är en naturlig del av vår dagliga verksamhet. Vi har tre olika gårdar som vi kan använda oss av. Där har barnen möjlighet att utveckla sin lek, sina sinnen och sin motorik. Vi använder oss av vår närmiljö i vardagen med barnen och går iväg från gården för att tillsammans upptäcka. Vi vill ge barnen upplevelser så att de lär med alla sina sinnen och hela sin kropp. Det blir ett litet äventyr varje gång vi tillsammans upptäcker vår natur. Genom utevistelserna utvecklas barnens sinnen, fantasi, motorik samt den sociala träningen och gemenskapen på ett naturligt sätt. Vi har en fantastisk miljö runt omkring oss, med promenadavstånd till skogen där vi har möjlighet att besöka grillplats och Vramsån med laxtrappan. Gräsänderna brukar prata med oss när vi kommer! Vi har tillgång till fotbollsplanen vid idrottsplatsen med öppna ytor. Strax intill planen finns en skog med härliga backar och små stigar. Bara en kort promenad från förskolan finns två lekplatser som vi besöker.

Samarbete med skolan

Precis intill vår förskola ligger Köpinge Skola som har elever från F-klass upp till årskurs 6. På skolan finns gymnastiksal och ett mindre bibliotek som vi besöker ibland. Samarbetet med skolan, överlämningsrutiner, och det livslånga lärandet är en viktig del av vårt arbete. Genom gott samarbete och gemensamma rutiner strävar vi tillsammans med skolans personal för att få en trygg och naturlig övergång för barnen till skolans värld.

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?