Huaröds förskola

Huaröds förskola är vackert inbäddad i natursköna omgivningar högst upp på Linderödsåsen. Runt omkring finner vi allt ifrån Sveriges sydligaste fjällmosse till Forsakars vattenfall. Vi är Grön Flagg- certifierade sedan flera år tillbaka och arbetar mycket utomhus.

Välkomna till vår förskola - mitt i naturen

Huaröds förskola ligger i en liten by med en stor gemenskap. Barnen och deras familjer är starkt knutna till bygden, ofta sedan generationer tillbaka. Detta skapar ett tillåtande, tryggt och öppet klimat. Huaröd är det en hjärtlig, varm och välkomnande bygd att flytta till. Här får alla synas och accepteras för vilka de är. Så är det också på vår förskola.

Vi har en avdelning för åldrarna 1-6 år. Under planerade pedagogiska aktiviteter delas barngruppen in i två mindre grupper, Utforskarna och Upptäckarna, dels utifrån färdigheter och möjligheter till utveckling och dels utifrån ålder.

I vardagen arbetar vi mycket med värderingar och färdigheter, allas lika värde och rätten till sina känslor och att få synas på egna villkor.

Vi arbetar tematiskt, vilket innebär att vi följer ett tema under terminen och arbetet tar sin utgångspunkt i det temat. På så sätt får vi en verksamhet med en röd tråd som är tydlig för barnen. Att finna såväl nytta som nöje i att erövra nya kunskaper tror vi är den allra starkaste drivkraften för såväl vuxna som barn.

Vår ambition är att minst en dag i veckan bege oss ut i vårt närområde. Vi sopsorterar, går på promenader, besöker skogen som ligger ca 300 m från förskolan och mycket annat.

Utforskarna

Utforskarna är namnet på gruppen med de äldre barnen. Vi arbetar mycket med färdigheter utifrån Lars Löwenborgs bok "Färdigheter för livet". Det ser vi som en viktig grund för resten av livet.

Vi utgår från barngruppens behov och deras intressen och planerar vårt arbete utifrån det.

Vi arbetar med ett läromaterial som heter "Stegvis". Genom detta materialet ska barnen få verktyg att hantera konflikter. Materialet tar även upp olika känslor, att känna igen känslorna som man själv känner och som andra känner.

Upptäckarna

Detta är gruppen för de yngre barnen. Här arbetas det mycket med att barnen ska känna igen sig och vara trygga. Vi använder oss mycket av sångpåsar, med olika kända barnsånger. Vi har även en del rytmikövningar.

Även med de små barnen är det viktigt att arbeta med de olika färdigheterna.

Vi ser även här till barnens behov och intressen och planerar arbetet utifrån det.

Samarbete med fritidshem

Vi har ett nära samarbete med skola och fritidshem. Fritidsbarn och förskolebarn lämnas och hämtas på förskolan. Varje dag äter vi gemensam frukost och mellanmål i förskolans lokaler. Våra äldsta barn äter lunch tillsammans med skolbarnen, i skolans matsal, ett stenkast från förskolan.

Vår Vision

Här på Huaröds förskola arbetar vi utifrån ledorden trygghet, gemenskap och tillit. Omsorg, lärande och lek går hand i hand hos oss.

I vår verksamhet strävar vi efter att ge barnen en så välbalanserad, aktiv och lärorik dag som möjligt. Barnen ges många möjligheter till egen lek och kan växla mellan olika aktiviteter både inomhus och utomhus under dagen.

Vår verksamhet bygger på att ge vart och ett av barnen möjlighet att utvecklas och utmanas efter sina egna behov, möjligheter och förutsättningar.

Karta

Du och ditt barn är hjärtligt välkomna hit. Ring oss så bestämmer vi en tid som passar. Vi visar er runt i våra lokaler och ni får möjlighet att träffa oss som arbetar här.

Välkomna hit till oss, vi hoppas att ni ska trivas!

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?