Sandvaktarens förskola

Sandvaktaren är en utforskande förskola i Åhus. Vi har fyra ljusa avdelningar som inbjuder till pedagogiska och kreativa lärandeprocesser. Vår utemiljö är väl tilltagen och varierande med många möjligheter till olika aktiviteter.

Vår verksamhet

På Sandvaktarens förskola vill vi ge barnen förutsättningar att utvecklas till sitt bästa jag. Barnen ska ges möjlighet att stärka sina grundläggande färdigheter eftersom vi vet vilken betydelse de har för framtida lärande, för hälsan och för livet. Dessa färdigheter hjälper barnet att reglera sig själv, samspela med andra och kunna förstå sina egna och andras känslor och reaktioner. Med empatiska förmågor och tro på sig själv möter barnen världen med tillit och utforskande nyfikenhet.

Nyfikenheten, lusten och viljan hos barnen att lära tillsammans är grunden för det kreativa lärandet på vår förskola. Vi bygger vårt pedagogiska arbete på barnens delaktighet, inflytande och intresse. Vårt samarbete med dig som förälder är viktigt för ditt barns utveckling. Genom vårt fokus på kvalitet vill vi skapa en förskola för framtiden.

Vi arbetar med ett material som heter Start och StegVis, där barnen utvecklar viktiga sociala och emotionella färdigheter. Det ger barnen möjlighet att på ett positivt sätt samspela med omvärlden och förstå känslor och relationer.

Sandvaktarens förskola är Grön Flaggcertifierad och vi kemikaliebantar för att få en giftfri barnmiljö.

På Sandvaktarens förskola har vi en yngrebarnsavdelning, Maneten, för barn i åldrarna 1 - ca. 3 år. På äldrebarnsavdelningen, Måsen, går barn i åldrarna ca. 3 - 6 år. Vi kan även erbjuda två utvidgade avdelningar för barn mellan 1-6 år, Tärnan och Humlan.

Besök oss

Du är välkommen att ringa oss och boka en tid för ett besök. Vi visar dig gärna runt och berättar mer om vår verksamhet.

Telefonlista

Avdelning

Telefonnummer

Tärnan

0733-13 47 89

Måsen

0733-13 47 90

Maneten

044-13 47 91

Humlan

044-13 46 34

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll