Ängsgårdens förskola

Ängsgårdens förskola ligger i en naturskön omgivning i centrala Kristianstad med träd, buskar och stora grönytor som utgör möjlighet till lek, fantasi och lärande. Förskolan består av åtta avdelningar i nyrenoverade lokaler. Vi har även ett förskolebibliotek med spännande och varierande litteratur.

Om oss

Vi står för en positiv livssyn och arbetar med att lära ut att acceptera och respektera att alla människor är olika och har olika behov. Vi vill bemöta alla med att se och uppmuntra individens förmågor och styrkor. Vår vision är: Vi bygger en framtid med respektfulla individer som vill, vågar och kan!

Samarbete

På förskolan arbetar vi efter att balansera vardagen mellan omsorg, lek och undervisning. Både inne och ute finns möjligheter till varierande lek i liten och stor grupp. Vi värnar om ett samarbete i verksamheten där pedagoger hjälper varandra för att barn ska känna trygghet och tillit till flera som arbetar på förskolan. Vi vill också lägga grunden till att alla ska känna gemenskap och ha en positiv Vi-känsla.

Lek och lärande

Under dagen planeras pedagogiska aktiviteter utifrån ett tematiskt arbetssätt och barngruppen delas in i olika grupper utifrån färdigheter och möjligheter till utveckling. Pedagoger och barn uppmuntrar varandra tillsammans och lär nya saker som gör skillnad. Förskolans pedagoger arbetar med lek och lärande där omsorg, rutiner tillsammans med undervisning bildar en helhet.

Kravmärkt förskola

På vår förskola finns ett KRAV-certifierat skolkök. Brons betyder att minst 30 procent är hållbara råvaror, där samtidigt 20 procent ska vara KRAV-märkta.

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?