Olycksfallsförsäkring

Alla barn och elever är olycksfallsförsäkrade. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse.

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse. Försäkringen gäller inte för sjukdom.

När gäller olycksfallsförsäkringen?

Barn i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola är försäkrade dygnet runt. Studerande inom vuxenutbildning är försäkrade under verksamhetstid. Det skadade barnet eller eleven måste ha uppsökt läkarvård.

Vem ska anmäla?

Den som är drabbad eller personens vårdnadshavare ska anmäla till vårt försäkringsbolag. Skadeanmälning sker via vårt försäkringsbolag Protector. Välj "Anmäl skada", "Person" och därefter "Kommunolycksfall".

Villkor för försäkring

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 22 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?