Hjärtebacke förskola

Hjärtebacke förskola ligger centralt på Näsby i området Gamlegården och tillhör skolområde Norra. Förskolan är helt nybyggd och invigdes i augusti 2021. Vi har förlängd öppettid, vilket innebär att vi öppnar 5.30 för de barn som har behov av omsorg.

Vår verksamhet

Hjärtebacke förskola har åtta avdelningar på två våningsplan. På nedre plan finns avdelningarna för de yngsta barnen och på övre plan finns avdelningarna för de äldre barnen.Varje våningsplan har en ateljé för barnens skapande och utforskande.

Vi vill ge barnen utrymme till att uppleva, reflektera, kommunicera och skapa genom olika uttrycksformer, material och tekniker, både digitala och andra. Leken ges en självklar plats i barnens lärande. 

Våra utemiljöer har formats med utgångspunkt från läroplanen Lpfö 18, för att erbjuda barnen många olika möjligheter till lärande och utveckling, både kognitivt, motoriskt, emotionellt och socialt. 

Undervisningen på förskolan utgår från förskolans läroplan Lpfö 18. Läsåret 23/24 är våra prioriterade mål knutna till matematik och språkutveckling. Barnen ska genom detta ges möjlighet att utforska olika matematiska begrepp och kommunicera med och om matematik genom olika uttrycksformer.

Förskolan har en härlig mix av nationaliteter och kulturer. Hos oss är alla viktiga! Såväl barn som vuxna lär av varandra. I kollegiala samtalsgrupper reflekterar pedagogerna kring den undervisande verksamheten. Som stöd för pedagogerna finns rektor, specialpedagog samt en utvecklingsledare som stöttar arbetslagen i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Tillsammans lägger vi grunden till det livslånga lärandet. Vi skapar framtidsmod!

Kravmärkt förskola

På vår förskola finns ett KRAV-certifierat skolkök. Brons betyder att minst 30 procent är hållbara råvaror, där samtidigt 20 procent ska vara KRAV-märkta.

Kontakt

Har du frågor eller är intresserad av att besöka oss så är du hjärtligt välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.

Våra avdelningar

Våra avdelningar

Avdelningsnamn

Telefonnummer

Tusenskönan

0734-69 85 71

Vitsippan

0734-69 85 72

Gulsippan

0734-69 85 73

Solrosen

0734-69 85 74

Blåsippan

0734-69 85 75

Violen

0734-69 85 76

Nyponrosen

0734-69 85 78

Majvivan

0734-69 85 79

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?