Ängslyckans förskola

Ängslyckans förskola ligger i Skånes Viby utanför Kristianstad. Förskolan har fem avdelningar för barn i åldrarna 1-6 år. Här bildar omsorg och lärande en helhet.

Vår vision är att Ängslyckans förskola ska vara en trygg och lärorik plats att komma till där alla känner sig välkomna och sedda. Det ska synas att verksamheten präglas av ett pedagogiskt ledarskap där omsorg och lärande bildar en helhet.

Prioriterade områden

Vi arbetar hela tiden med barnens språkutveckling. Våra prioriterade områden är utveckling och lärande, normer och värden samt barns utveckling. Förskolan är certifierad enligt Grön Flagg för vårt miljöarbete.

Eftersom språkutvecklingen är prioriterad så arbetar vi med Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) som är ett stöd med tecken till det talade språket.

Måltider på Ängslyckan

Vi är stolta över våra måltider på Ängslyckan. All mat tillagas i eget kök. Majoriteten av råvarorna är ekologiska eller KRAV-märkta. De äldre barnen äter sina måltider i en gemensam matsal där det alltid serveras buffé. De yngsta barnen har en gemensam frukostbuffé. Övriga måltider serveras inne på respektive avdelning.

Vår utemiljö

En stimulerande utemiljö är viktig eftersom barn utvecklas genom leken. Hos oss finns klätterställningar, cyklar, gungor, sandlådor, pilekojor och buskar som utmanar till lek men också en liten enskild plats.

På promenadavstånd finns flera grönområden, lekplatser och en pulkabacke. Backen använder vi oss av även om det inte är snö. Vi har också nära till en damm där vi kan mata änder. På vägen dit kan vi titta på hästar och hönor. Vi har även ett storkcenter nära förskolan.

Busshållplatsen är precis utanför förskolan så vi kan lätt ta oss in till stadens alla aktiviteter.

Varmt välkommen till Ängslyckans förskola!

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?