Anpassad skola

Ett barn sitter med en pärm där tre figurer motsvarar bokstäverna sol.

Anpassad skola är ett alternativ till grund- och gymnasieskola för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen anpassas efter elevens förutsättningar.

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Vad styr verksamheten?

Skollagen, förordningar och läroplanen ska ligga till grund för hur verksamheten styrs. Anpassad grundskolan följer Läroplan för anpassad grundskola där man kan läsa om anpassad grundskolas grundläggande mål och riktlinjer. I läroplanen finns kursplaner med kunskapskrav som beskriver vilka kunskaper som krävs för godtagbara kunskaper och olika betyg i årskurserna 6 och 9 för anpassad grundskolas ämnen. För anpassad grundskolas ämnesområden beskriver kunskapskraven vilka kunskaper som krävs för grundläggande kunskaper och  fördjupade kunskaper i årskurs 9.

Hur sker betygssättningen?

Eleverna ska efter avslutad anpassad grundskola få intyg om den utbildning de gått igenom. Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme. Studieomdömet ska avse elevens möjlighet att bedriva studier. Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska betyg sättas i anpassad grundskolans ämnen i slutet av varje termin från och med årskurs 6 till och med höstterminen i årskurs 9 och när ett ämne har avslutats.

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola är fyraårig och vänder sig till ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. I Kristianstad finns fyra yrkesinriktade program. Det finns också individuella program för elever som behöver en individuellt anpassad utbildning utifrån elevens egna förutsättningar.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?