Arkelstorps förskola

Två mil norr om Kristianstad, mitt bland sjöar, skogar och fruktodlingar, ligger vår förskola. Vi arbetar i teamen Regndroppen, Snöflingan och Solstrålen med barn i åldern 1-5 år.

Vår utbildning

I vår utbildning använder vi oss av åldersblandade grupper i vår undervisning för att ge möjlighet till ett fördjupat och ökat lärande som grundar sig i läroplanens alla mål.

Undervisningen sker under hela dagen där barnen ges möjlighet att utforska sin omvärld genom att undersöka, prova, upptäcka och leka. Organisationen att arbeta i team ger även möjlighet till att skapa nya sociala konstellationer.

Undervisningen i utbildningen sker i förskolans lokaler och på utegården samt i vår närmiljö. Närmiljön erbjuder en varierande natur på gångavstånd och med våra lådcyklar får vi möjlighet att upptäcka miljön lite längre bort.

Kravmärkt förskola

På vår förskola finns ett KRAV-certifierat skolkök. Brons betyder att minst 30 procent är hållbara råvaror, där samtidigt 20 procent ska vara KRAV-märkta.

Vi utbildar morgondagens världsmedborgare

Det finns mycket att upptäcka i naturen.

Vår vision är att utbilda våra barn till att bli morgondagens världsmedborgare. På Arkelstorps förskola möter vi människor utifrån ett positivt och nyfiket förhållningssätt med intresse för den enskilda individen. Alla har rätt att lyckas och alla kan och gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar. Detta skapar en nyfikenhet för barns lärande i ett livslångt perspektiv. Vi på Arkelstorps förskola vill skapa goda förutsättningar för barnen att bli en god världsmedborgare som värnar om alla människors lika värde och ser vikten av mångfald i världen.

Skuggan är spännande.

På förskolan arbetar vi utifrån vår likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Den utgår från alla människors lika värde och bland annat har den sin grund i barnkonventionen. Detta sker i undervisningen utifrån värdegrundsfrågor baserat på demokratisk och solidariskt synsätt.

Barnen är delaktiga och har inflytande i vår verksamhet genom att de ges möjlighet att framföra sina tankar och åsikter. Genom att aktivt lyssna på varandra, stor som liten, utvecklas vi och lär tillsammans. Pedagogernas viktigaste uppdrag är att vara närvarande, medvetna och medforskande i sitt arbete tillsammans med barnen.

Vår organisation

I våra tre team, Regndroppen, Snöflingan och Solstrålen, arbetar ett tjugotal pedagoger. I varje team finns en förskollärare med uppdrag som processledare. Den verkar för att omsätta våra prioriterade mål i verksamheten. Vi har även en förskollärare som arbetar som utvecklingsledare med särskilt ansvar för att arbeta för skolutveckling och kvalitetsarbete i vår utbildning. Tillsammans har all personal ansvar för att kvalitetssäkra utbildningen.

Våra avdelningar

Regndroppen: 0733-13 45 39

Snöflingan: 0733-13 45 29

Solstrålen: 0733-13 45 28

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?