Förskoleenkät 2024

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att varje år genomföra en enkätundersökning i förskolan.

Syftet är att förbättra och utveckla verksamheten ytterligare. Det är därför viktigt att få veta hur du som vårdnadshavare upplever kvalitén i ditt barns förskola.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?