Sjögårdens förskola

Mellan Kulltorp och Österäng ligger Sjögårdens förskola med en härlig utemiljö och grönområden utanför. Vi har två småbarnsavdelningar, två storbarnsavdelningar och kommunens enda språkförskola. Välkommen att kontakta och besöka oss.

Om oss

Vi har två småbarnsavdelningar, Räkan och Snäckan, för barn i åldrarna 1-3 år. På våra storbarnsavdelningar Sjöstjärnan och Hajen går barn i åldrarna 3-5 år. Delfinen är vår språkförskola.

Vårt arbetssätt

På vår förskola arbetar vi efter läroplan och utmanar barnens förmågor. Normer och värden samt barnkonventionen ligger till grund för att barn skall få tillgång till ett livslångt lärande.

Vi arbetar på olika sätt med rörelse, kommunikation, språklig medvetenhet, musik, fysik, kultur och teknik. Leken är viktig och ges stort utrymme. Genom lek får barnen utvecklas, lära känna sig själva och andra.

Den språkliga och kulturella mångfalden på förskolan ser vi som en rik tillgång. Vi fokuserar på det positiva hos varje barn och anser att kulturella och språkliga olikheter berikar barngruppen.

Vi lägger stor vikt vid att barn och föräldrar ska känna sig trygga med vår verksamhet. Barn behöver känna sig trygga för att kunna utveckla sin naturliga nyfikenhet och lust att lära. Vår verksamhet genomsyras av glädje och lärande. 

Språkförskolan Delfinen

Delfinen är en språkförskoleavdelning med upptagningsområde i hela kommunen. Här arbetar förskollärare, barnskötare och logoped tillsammans med barnen. Du hittar blankett för att ansöka till språkförskolan under relaterad information och e-tjänster. 

Alternativ kommunikation (AKK)

Med hjälp utav tecken kan vi säga vad det är vi vill och vad vi menar. När det talade språket inte bär och när man inte blir förstådd, kan alternativ kommunikation (AKK) hjälpa oss. Vi använder oss av AKK när vi leker, är ute, klär på oss, äter, samtalar och vid samling.

Kravmärkt förskola

På vår förskola finns ett KRAV-certifierat skolkök. Brons betyder att minst 30 procent är hållbara råvaror, där samtidigt 20 procent ska vara KRAV-märkta.

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?