Gymnasieskola

Gymnasieskolan är frivillig men de allra flesta börjar i gymnasieskola efter årskurs 9. Nästintill alla nationella program och många olika inriktningar erbjuds  i Kristianstad.

En klass för sig

Vi vågar säga att den kommunala gymnasieskolan är: Helt i en klass för sig!
Vi står för modernitet, kvalitet och stabilitet.

Vi har något som passar alla

Våra fyra kommunala gymnasieskolor; Christian 4:s Gymnasium, Söderportgymnasiet, Wendesgymnasiet och Österänggymnasiet har funnits länge och är här för att stanna. Utbudet som ges är såväl yrkesprogram som teoretiska program med en uppsjö av inriktningar. Dessutom har vi ett riksgymnasium med anpassad RH-utbildning och Nationell idrottsutbildning (NIU). Vi har något som kan passa alla.

Vi satsar på dig

Den kommunala gymnasieskolan i Kristianstad har gott renommé och därför möts du av välutbildad personal. Vi har också hög personaltäthet i moderna och ändamålsenliga lokaler med bästa tänkbara utrustning. En personlig Crome book följer dig under dina år hos oss.

Goda studiemiljöer är en självklarhet och vi ser till att du får bästa tänkbara förutsättningar för att nå goda resultat. Som hjälp på vägen mot framgångsrika resultat har vi skolkuratorer, skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, speciallärare och specialpedagoger samt studie- och yrkesvägledare. Vi har också välsorterade skolbibliotek med stort utbud bemannade med utbildade bibliotekarier. Näringsrik och god lunch står till buds utan kostnad i våra skolrestauranger.

De kommunala gymnasieskolorna samarbetar med Högskolan Kristianstad inom både naturvetenskap och samhällsvetenskap. I samarbetet med skolor i andra länder får du som elev möjlighet till ett internationellt utbyte.

Möjlighet till fritt sök i Skåne och västra Blekinge

De kommunala skolorna kompletteras med flera fristående gymnasieskolor i Kristianstad. Du hittar samtliga gymnasieskolor i Kristianstad här:

Kommuner i Skåne och västra Blekinge (Sölvesborg, Ronneby, Olofström och Karlshamn) har ett så kallat samverkansavtal om fritt sök. Det innebär att du som söker till år 1 på gymnasieskolan kan välja fritt mellan nationella program i samtliga dessa kommuner. De som har högst betyg kommer in på den sökta utbildningen, oberoende av var i samverkansområdet man bor.

Oavsett vilken skola i Sverige du vill söka till gör du din ansökan via Skånegys webbtjänst:

Där finns också information om utbildningar, kontakter och annat som är bra att veta inför gymnasievalet.

Framtidsmässan

Framtidsmässan är en årlig utbildnings- och arbetsmarknadsmässa på Kristianstad Arena för dig som ska söka till gymnasiet eller högskola eller letar efter jobb. 2023 hölls Framtidsmässan den 10 oktober. Nu planerar vi för 2024. Välkommen då!

Information vid övergång till ny skola

Enligt skollagen ska den skola som eleven lämnar överlämna uppgifter om eleven till den mottagande skolan som behövs för att underlätta övergången för eleven. Det är viktigt att elevens övergång blir så bra som möjligt. De dokument som främst lämnas över rör elevens kunskapsutveckling och eventuellt behov av stöd.

Samtliga av kommunens skolor använder skolsystemet Unikum för elevdokumentation och mottagande skola kan därför ta del av dokumentation därifrån.

Den gymnasieskola som eleven kommit in på kan hämta elevdokumentationen i det digitala systemet för gymnasieantagningen.

Information från kommunala förskolor till kommunala skolor sker också via Unikum.

Frånvaroanmälan för elever i gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Frånvaroanmälan görs innan skoldagen börjar. Du kan bara frånvaroanmäla ditt barn en dag i taget, idag eller imorgon. I appen som heter Tieto Edu anmäler du som vårdnadshavare frånvaro för ditt barn. Som myndig elev anmäler du frånvaro via TietoElev i Unikum.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?