Musikskola och kultur

Musikundervisning bedrivs på samtliga grundskolor och vissa gymnasieskolor. Du kan även söka till Kommunala musikskolan eller till musikklasserna på Fröknegårdskolan.

Kommunala musikskolan

Musikskolan erbjuder undervisning i musik för barn och ungdomar i åldern 2–20 år. I de flesta fall får eleven även möjlighet att spela i grupper, ensembler eller orkestrar. Medverkan i dessa erbjuds upp till 25 år. Det finns 18 olika slags instrument att spela samt flera grupper ibland annat dans, musikal, nybörjargrupper och musikproduktion. Du kan läsa mer och ansöka hos musikskolan.

Musikklasser

Musikklass innebär att elever inom den ordinarie skolundervisningen har extra musik. På Fröknegårdskolan finns musikklasser i årskurserna 4-9. Kristianstads musikklasser har körsång som profil. Du kan läsa mer och anmäla ditt intresse hos Fröknegårdskolan.

Kulturnyckeln

Kulturnyckeln bidrar till att alla barn och elever får ta del av kultur under hela sin skoltid och vänder sig till barn och skolelever från tre år upp till årskurs nio. Alla barn och elever får ta del av kultur under hela sin skoltid oavsett om skolan är kommunal eller fristående.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?