Skogsgläntans idrottsförskola

Förskolan ligger i ett naturskönt villasamhälle söder om centralorten Kristianstad. Vi har tre avdelningar i åldrarna 1-5 år, en småbarns- och två storbarnsavdelningar.

En idrottsförskola är en förskola där idrott, lek och rörelse är en integrerad del av pedagogiken. Förskolan är utformad så att idrott, lek och rörelse kan pågå hela tiden och överallt, såväl inne som ute, på lekplats, grönytor och idrottsanläggningar. Det centrala är att rörelse och idrott är integrerad i barnens aktiviteter. Vi har samarbete med de lokala idrottsföreningarna, där pedagogerna också kan utvecklas och tillgodogöra sig de olika färdigheter som föreningslivet erbjuder. Idrott är en metod för att sträva efter målen i läroplanen för förskolan.

Vi går på promenader till skogen. En dag i veckan går vi till Talldalsskolans gymnastiksal. Vi springer joggingrundor, på rinken spelar vi fotboll, bandy och basket. På baksidan finns en balansbana. I vår stora lekhall har vi idrottsaktiviteter som dans och hinderbana. Vi byter tema utifrån barngruppens behov och intresse, ibland varar temat en termin och ibland längre. För att skapa en röd tråd genom vårt arbete så utgår vi från temat när vi planerar vår verksamhet. På vår joggingrunda så har vi uppehåll för frågor om temat som kopplas till gymnastiken.

Vår vision/grundidé

Vi vill lägga grunden för sunda levnadsvanor och stimulera ett livslångt intresse för ett allsidigt utövande av rörelse, lek och idrott.

Kravmärkt förskola

På vår förskola finns ett KRAV-certifierat skolkök. Brons betyder att minst 30 procent är hållbara råvaror, där samtidigt 20 procent ska vara KRAV-märkta.

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?