Sånna förskola

Välkommen till Sånna förskola. Vi består av fyra avdelningar - Molnet, Regndroppen, Solen och Månen. Vårt mål är att barnen ska få möjlighet att upptäcka, uppleva och undersöka genom kreativa lärprocesser varje dag.

Vår verksamhetsidé

I leken är förskollärare/barnskötare närvarande för att ge möjlighet till goda lärandesituationer där leken kan utvecklas och att barnen får en känsla av sammanhang. Genom detta arbetssätt vill vi att varje barn ska få möjlighet att reflektera över sitt eget lärande, se vilka lärandestrategier barnet kan använda samt att det sker en progression.

Vårt mål är att vårt arbetsklimat ska vara öppet och tillåtande, där vi lyssnar på varandra och där alla har rätten att vara sig själva. Vi arbetar ständigt med att förbättra vårt pedagogiska ledarskap genom att stärka vår kompetens, ta tillvara på varandras styrkor och höja kvaliteten på undervisningen och därmed främja barns lärande under hela dagen.

Kravmärkt förskola

På vår förskola finns ett KRAV-certifierat skolkök. Brons betyder att minst 30 procent är hållbara råvaror, där samtidigt 20 procent ska vara KRAV-märkta.

Kontakta oss

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?