Kiaby förskola

Kiaby är en liten by nära natursköna området Kjugekull och Oppmannasjön, med lantbruk och skog som närmsta grannar. På förskolan finns mellan 40 - 50 barn, uppdelade på tre avdelningar. Våra barn kommer från Kiaby, Bäckaskog, Barum, Kjuge, Ivö och Fjälkinge.

Om oss

Kiaby ligger ca 1,5 mil utanför Kristianstad. Kör man igenom byn syns två äldre tegelbyggnader - Kiaby förskola och skola som ligger intill varandra. Det skapar trygghet och gemenskap.

Förskolan har tre avdelningar och skolan har elever från F-klass till årskurs 6. Vi har en fantastisk miljö runt omkring oss, med promenadavstånd till sjön och fotbollsplanen vid Sjölyckegården, där det även finns en liten skog. Vi kan också leka på skolgården.

Så här arbetar vi

Alla barn på förskolan är "allas barn". Vi hjälps åt mellan avdelningarna och pedagogerna tar ansvar för alla barn. Vi vill att barnen utvecklas till ansvarstagande individer som visar varandra respekt. Vi ser barnen som kompetenta individer och arbetar för att varje barn ska känna tilltro till sin egen förmåga. För att skapa mångfald i barnens lärande erbjuder vi en rolig och lustfylld miljö, där lek och lärande får stort utrymme. Barnen får utforska på egen hand och tillsammans med andra. Vi är lyhörda och uppmuntrar barnens egna förslag, tankar och idéer för att de på så sätt får möjlighet att påverka. Tillsammans med vårdnadshavare skapar vi ett öppet klimat där vi värnar om varje barns utveckling och trygghet.

Vi samarbetar med skolan för att barnens övergång ska bli trygg, lustfylld och spännande.

Föräldraföreningen

Föräldraföreningen, FIKA (föräldraföreningen i Kiaby), finns för vårdnadshavare och ger er en möjlighet att påverka i förskolan. Föreningen är gemensam för förskola och skola.

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?