Tallbackens förskola

Vår förskola ligger i villasamhället Vä, söder om centralorten Kristianstad.  Tallbackens förskola har fyra avdelningar. Vi är en Reggio Emilia-inspirerad förskola. Vårt pedagogiska arbetssätt utgår från en tro på det kompetenta barnet.

Om oss

På vår förskola finns det två småbarnsavdelningar, Pyssling och Nallen, för barn i åldrarna 1-3 år. Vi har också två storbarnsavdelningar, Jätten och Trollet, där barnen är 3-6 år.

Vårt arbetssätt

Tallbackens förskola är en Reggio Emilia-inspirerad förskola. Det innebär att vårt pedagogiska arbetssätt utgår från en tro på det kompetenta barnet.

Vi tror på att se och bekräfta barnets individualitet och rättigheter. Vi arbetar mot ett demokratiskt samhälle, där alla är lika mycket värda. Vi är lyhörda och lyssnar på vad barnen vill utforska, vi uppmuntrar och är delaktiga. Barnens idéer får ta plats och vi uppmuntrar och lyfter fram barnens egna tankar.

Vi arbetar utifrån alla sinnen där skapande och ateljén är en central punkt. Vi tror på en tillåtande miljö både inne och ute. En miljö i ständig utveckling som utgår från barnens behov just nu.

Kravmärkt förskola

På vår förskola finns ett KRAV-certifierat skolkök. Brons betyder att minst 30 procent är hållbara råvaror, där samtidigt 20 procent ska vara KRAV-märkta.

Karta

Det går bra att ringa oss och boka en tid för ett besök om du vill veta mer om vår verksamhet.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?