Öllsjögårds förskola

I Öllsjö, strax sydväst om Kristianstad ligger vår förskola. Vi har nära till natur där vi kan studera årstidsväxlingar. Vi jobbar mycket med hälsa och välbefinnande.

Vi jobbar aktivt med hälsa och välbefinnande.

Vår förskola har två avdelningar, Villakulla och Mattisborgen, och huserar i en gammal herrgårdsbyggnad. Lokalerna är nyligen renoverade och särskilt anpassade för att vara en förskola. Byggnaden ligger nära två andra förskolor, Öllsjö förskola och Kärnhusets förskola. De tre förskolorna ligger i ett villaområde med såväl nybyggda hus som lite äldre. Vi har ett nära samarbete med våra två grannförskolor  med bland annat gemensamma stängningar på Öllsjö förskola.

Vår verksamhet

Vi utgår från fyra ledord:

  • Språk
  • Kommunikation
  • Lek
  • Trygghet

Vi jobbar också aktivt med barns hälsa och välbefinnande. Stressen ökar konstant i samhället och vi vill ge barnen förutsättningar att kunna komma ner i varv och på så sätt minska stressen. Därför är det viktigt för oss att få ner tempot på förskolan. Vi jobbar bland annat en hel del med massage och yoga på de båda avdelningarna.

Utevistelse

Utelek skapar stora möjligheter.

Förskolan ligger intill ett litet skogsparti, kallad Dungen, dit vi ibland går för att tillsammans med barnen studera årstidernas växlingar. Vi har också nära till ett litet större skogsområde kallat Klackabacken. På gångavstånd finns ett flertal lekplatser som vi ofta besöker. Barnens utelek ger dem stora möjligheter till upptäckarglädje och fantasi.

Vår utegård genomgår just nu en hel del förändringar. Några kan ni redan se i form av olika klättermöjligheter, ljudstation, bilbanor och utebygg. Vi jobbar aktivt med vår utegård och vill utveckla den ytterligare under den kommande tiden. Sinnesupplevelser av olika slag, stimulans och upptäckarglädje är viktigt för oss.

Välkommen att hälsa på oss!

Telefonlista

Avdelning

Telefonnummer

Typ av avdelning

Villekulla

044-134130

Småbarnsavdelning

Mattisborgen

0738-532135

Storbarnsavdelning

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?