Mat och måltider-förskola, skola

Matkantiner i skolmatsal.

Alla barn har rätt till en god och näringsriktig måltid. Den mat som vi serverar är kostnadsfri. Måltiden är ett tillfälle för barn och personal att umgås och skapa relationer. Den kan också väcka nyfikenhet för vidare frågor om hållbar utveckling.

Mat och måltider i förskolor och grundskolor

Vi har sammanlagt 70 kök på våra förskolor och skola som serverar 12 000 lunchportioner varje dag. Dessutom serveras det frukost och mellanmål på våra förskolor och fritidshem. Vid varje måltidstillfälle serveras ett vegetariskt alternativ.

Loggan för EU

Vi arbetar aktivt med att uppmärksamma barn, elever och personal på mat- och klimatfrågor. Det gör vi genom att minska matsvinn, KRAV-certifiera våra skolkök och laga mer grönt.

I vår kommun har vi en politiskt beslutad måltidspolicy. Policyn sätter ambitionsnivån och ramarna för skolmåltiderna i Kristianstads
kommunala grundskolor och förskolor. Vi arbetar med att öka de ekologiska inköpen av livsmedel.

Skolmatsedel

Du hittar matsedeln för förskolor och grundskolor via länken nedan. Därifrån kan du kan skriva ut en matsedel.

Matsedeln finns också som appen "Skolmaten" för mobiltelefon eller surfplatta.

Vanliga frågor

Serveringen av lättmjölk och lättmargarin och halalslaktad kyckling i Kristianstads kommuns skolor och förskolor har väckt en del frågor bland föräldrar. Nedan ger vi svar på några av dem.

Får mitt barn i sig tillräckligt med fett?

De nordiska näringsrekommendationerna NNR säger att 25-35% av energi bör komma från fett. Skolans och förskolans måltider, som alla är näringsberäknade, ligger på drygt 30% fett.
Riktigt små barn – under två år kan i vissa fall behöva extra fett, då kan det vara lämpligt att tillsätta en tesked olja eller flytande margarin till matportionen.

Hur mycket tillsatser finns i margarin?

Margarin tillverkas av främst vegetabiliska oljor och fetter, någon form av mjölk, salt (för smak och hållbarhet) lecitin (som emulgeringsmedel för att blanda olja och vatten), arom, samt A- och D-vitamin. All olja som används till livsmedel, som margarin (inklusive Bregott) och andra livsmedel, förädlas på samma sätt som den olja som säljs i butik (undantag jungfruolja oliv).

Vilka krav på kött ställer kommunen vid upphandlingar?

Kristianstads kommuns livsmedelspolicy, som fastställer kraven för livsmedelsupphandlingen, bygger på grundläggande kvalitetskrav, krav på ursprungsmärkning och att produkten ska uppfylla de kvalitetskrav som ställts i EU- direktiv, EU- förordningen, livsmedelslagstiftningen, livsmedelsförordningar, Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets föreskrifter. När kommunen gör förfrågan på ett livsmedel, fokuserar man på dess innehåll och hur det ur miljö- och djurskyddssynpunkt produceras.

Varför ingår halalmärkta produkter?

Kristianstads kommun har ett gemensamt avtal för inköp av livsmedel som är upphandlat enligt lagen om offentlig upphandling. Alla produkter i livsmedelsavtalet uppfyller kvar på kvalitet som har ställts. Det görs ingen aktiv efterfrågan på halal märkta produkter i livsmedelsupphandlingen. Märkningen är något som följer med på köpet.

Erbjuds halalslaktade produkter?

Nej, eftersom vi inte erbjuder specialkost av specifikt religiösa skäl (dvs det är inget valbart alternativ) anges inte i restaurangen att köttet är halal-märkt. Det anges inte heller när varan är EU-ekologiskt, MSC-märkt eller med annan likartad specifik märkning.

Är all kyckling som serveras halalmärkt?

Nej, märkningen rör endast ett fåtal produkter.

Hur slaktas djuren?

Djuren slaktas med föregående bedövning och skiljer sig inte från en slakt enligt svensk djurskyddslag. Skillnaden är att en bön läses och att djuret är vänt mot Mecka vid slakten.

Kan jag välja ett annat alternativ de dagar det serveras kyckling?

Ja, varje dag finns alternativ som inte innehåller kyckling.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?