Smedjegårdens förskola

Om förskolan

Smedjegårdens förskola är en förskola i ständig utveckling. Vi trivs och drivs av delaktighet, nyfikenhet, gemenskap, engagemang och glädje. Smedjegården är en förskola som jobbar med hållbar utveckling, både social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Den lösningsinriktade pedagogiken genomsyrar vårt arbete liksom det entreprenöriella lärandet. Vi utgår från barnens tankar och idéer för att skapa mångfald i lärandet. Pedagogerna är närvarande i barnens lek och undervisning. Genom detta arbetssätt fångas barns tankar och idéer upp.

Förskolan har åtta avdelningar fördelade på tre torg och ligger i Färlöv, 10 km nordväst om Kristianstad. Färlövs skola och biblioteket är våra närmaste grannar, i närområdet har vi också tillgång till omväxlande och vackra naturområden.

Smedjegårdens vision.

Förskolans prioriterade mål

”Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva.” (Lpfö 18, s. 9)

”Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt deras intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling.”(Lpfö 18, s.10)

Barnen på Smedjegårdens förskola erbjuds undervisning inom lärområdet både inomhus och utomhus.

Barn som bygger efter sin egen ritning.

Entreprenöriellt lärande i förskolan

Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. Det handlar om att utveckla och ta tillvara på barnens nyfikenhet, självtillit, kreativitet samt deras mod att våga. Entreprenöriellt lärande utvecklar och främjar också barnens sociala och kommunikativa kompetens, att samarbeta och samspela.

Genom att använda oss av ett entreprenöriellt arbetssätt ger vi möjlighet för barnen att utveckla en förståelse för sig själv och för sin omvärld.

Entreprenöriellt lärande ger oss också möjlighet att låta barnen vara del i värdeskapande processer, det jag eller vi gör, skapar värde för andra.

Lösningsinriktad Pedagogik (LIP)

De två grundtankarna i LIP är:

Förhållningsätt

  • Skapa en positiv atmosfär där gemenskap och trygghet står i fokus.
  • Fokusera och göra mer av det som fungerar bra.
  • Respektfullt bemötande.

Samtalsmetodik

  • Positiv feedback (benämna och lyfta det som fungerar).
  • Använda oss av kreativa frågor som inbjuder till eget tänkande och dialog.
  • Omformuleringar.

Kontaktuppgifter

Telefonlista till avdelningarna

Avdelning

Telefonnummer

Sländan

0733-134400

Gräshoppan

0733-134402

Myran

0733-134436

Snäckan

0733-134581

Humlan

0733-134595

Gråsuggan

0733-134401

Snoken

0733-134594

Salamandern

0733-134403

Länkar

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 26 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?