Österängs förskola

Vår förskola ligger centralt i bostadsområdet Österäng. Närområdet är fritt från trafik och det finns gott om grönområden och lekplatser. I närheten finns även ett större naturområde, Björket.

Om oss

Förskolan består av två avdelningar. Barnen är i åldrarna 1-6 år och har olika kulturella bakgrunder. På förskolan arbetar förskollärare, barnskötare, rektor, specialpedagog, logoped, kokerska, lokalvårdare och vaktmästare. Förskolan har öppet 6.30-17.00 (vid behov 18.30). Maten som serveras på förskolan är till stor del ekologisk och de flesta råvarorna är svenska.

Språkarbete

På förskolan arbetar vi med att utveckla barnens språkliga medvetenhet. Detta gör vi genom medveten planerad språkutvecklande undervisning och även genom att ta tillvara alla de tillfällen som ges i verksamheten att på olika sätt arbeta med språket. Barnen ges rikliga språkliga upplevelser genom läsning, sång och musik, rörelse, bild, drama, kultur, fysik och teknik, vilket stimulerar deras nyfikenhet och lust att kommunicera.

Barns inflytande

På förskolan lägger vi grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är, och efter förmåga får de ta ansvar för handlingar och för miljön i förskolan. Vi arbetar för att barnen ska vara delaktiga och ha inflytande över sin dag på förskolan. Förskolemiljön är föränderlig i takt med barnens nyfikenhet, behov och kreativitet. Vårt förhållningssätt genomsyras av ett positivt och tillåtande bemötande.

Hållbar utveckling

Vi arbetar med hållbar utveckling och miljöarbete på flera sätt. Under barnens förskoletid får de delta i arbete med kretslopp, källsortering och resurssnålhet. Vi talar om vikten av att inte skräpa ner och skapar motivation hos barnen att vara rädda om både djur och natur.

Kravmärkt förskola

På vår förskola finns ett KRAV-certifierat skolkök. Brons betyder att minst 30 procent är hållbara råvaror, där samtidigt 20 procent ska vara KRAV-märkta.

Likabehandling

På förskolan pågår ett levande arbete med planen mot kränkande behandling. Barn ska skyddas från kränkningar (att bli sårad), trakasserier (att bli upprörd eller störd flera gånger) och diskriminering (att bli olika behandlad för vem man är eller hur man ser ut). Alla barn ska känna trygghet och glädje när de går till förskolan. De ska få ro till att leka och lära. Varje barn ska få känna glädje i att lyckas och tilltro till sin egen förmåga.

Ni är välkomna att kontakta oss om ni vill komma på besök!

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?