Frånvaroanmälan och ledighet

Frånvaroanmälan för barn och elev upp till 18 år görs innan skoldagen börjar av vårdnadshavare via appen Edlevo. Myndiga elever frånvaroanmäler sig i Unikum genom att klicka på "EdlevoElev" under "Mina verktyg".

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan ska registreras innan skoldagen eller verksamheten börjar.

I appen Edlevo kan du som vårdnadshavare välja:

  • Heldag, du markerar vilka dagar din frånvaro gäller upp till 3 dagar.
  • Tidsbestämd, som är del av dag, där du anger datum samt mellan vilka klockslag för frånvaron.

Har ditt barn fritidshems placering och frånvaroanmälan görs för heldag blir det frånvaro både för skolan och fritidshem. Gäller frånvaro endast fritidshem ska tidsbestämd frånvaro väljas och skriv in aktuella fritidshemstider.

Aktiv frånvaro

Här ser du all anmäld frånvaro som gäller idag eller framåt i tiden sorterat efter datum. Du ser vilket barn det gäller, vilken tid anmälan avser, vem som har anmält frånvaro, och när den är gjord. Längst till höger finns en papperskorg som du klickar på för att ta bort den anmälda frånvaron om den ska tas bort eller ändras.

Statistik

Under denna flik visas en summering av giltig frånvaro, ogiltig frånvaro och närvaro för barn i grund- eller gymnasieskola. Du kan se summering för aktuellt läsår och även föregående läsår om information finns i systemet. Välj barn för att se statistik per barn.

Historik

Här visas alla frånvarotillfällen sorterade efter datum. Du ser anmäld frånvaro samt giltig eller ogiltig lektionsfrånvaro för barn i grund- eller gymnasieskola. För frånvaro på lektion ser du ser hur lång tid barnet varit borta och vilket ämne frånvaron avser. Giltig frånvaro visas i grönt och ogiltig frånvaro i rött. Du kan filtrera på Anmäld frånvaro, Ogiltig frånvaro eller Giltig frånvaro.

Meddelande om ogiltig frånvaro eller sen ankomst

Vid ogiltig frånvaro eller sen ankomst går meddelade ut via SMS och notis i Edlevo app till vårdnadshavaren/vårdnadshavarna. Meddelande och notis går ut i samma stund som lektionen bekräftas av läraren. Om det ansökts om ledighet och den har avslagits och eleven ändå inte kommer till skolan registreras eleven med ogiltig frånvaro.

Meddelande som går ut vid ogiltig frånvaro eller sen ankomst:

  • Förnamn Efternamn har ogiltig frånvaro kl: 11:00.
    (Klockslaget indikerar när lektionen som den ogiltiga frånvaron inträffar, började.)
  • Förnamn Efternamn har 5 minuter sen ankomst.

Informationsmeddelande till förskola eller fritidshem

I appen Edlevo kan du som har barn i förskola eller fritidshem skicka informationsmeddelande till personalen. För att nå tjänsten i Edlevo välj meddelande och tryck på plustecknet

  • Markera ditt barn under "Informationsmeddelande".
  • Tryck vidare på bocken nere i högra hörnet för att börja skriva ditt meddelande.
  • Tryck på skicka.

Meddelandet visas i närvaroöversikten för pedagoger inom förskolan eller fritidshemmet. Om du skickar informationsmeddelande efter klockan 17 kommer det att visas nästkommande dag.

Ledighet

Ledighetsansökan skola

Ansökan om ledighet från skola för upp till 10 dagar under läsåret kan göras via appen Edlevo.

Förskola och fritidshem

Ledighet från förskola och fritidshem registreras via lovplanering eller barnschema i appen Edlevo. I barnschemat på aktuell vecka markeras ledig hel vecka eller vid enstaka dagar lämnar du aktuell dag tom (inga tider). Mer information om att registrera barnschema finns här:

Registrera ditt mobilnummer

För att kunna ta del av viss information som skolan skickar ut måste du som vårdnadshavare registrera ditt aktuella mobilnummer i appen Edlevo. Det gör du genom att klicka på menyn högst upp till höger (tre streck). Tryck på "Visa fullständig profil" som står under ditt namn och fyll i ditt telefonnummer samt spara.

Information på andra språk

Information om frånvaroanmälan finns på följande språk.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 26 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?