Femöringens förskola

Femöringens förskola är en liten förskola belägen i vackra Rinkaby, mellan Kristianstad och Åhus. På förskolan arbetar all personal med alla barn. Vid behov delar vi upp barngruppen utifrån ålder eller i tvärgrupper.

Om oss

Mitt i Rinkaby ligger Femöringens förskola, vägg i vägg med Rinkaby skola, något som skapar gemenskap och trygghet för barn och pedagoger. Vi har en inspirerande och lärorik miljö som stimulerar barnens olika lekar och aktiviteter. Vår natursköna omgivning ger oss många upplevelser, såsom att leka i vår dunge, lek på skolgården och den stora ängen som ligger i anslutning.

Vår förskola ska vara en trygg och lärorik plats att komma till där alla ska känna sig välkomna och sedda. Det ska synas att verksamheten präglas av ett pedagogiskt ledarskap där omsorg och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan utgår från förskolans läroplan, Lpfö 18.

Under dagen planeras pedagogiska aktiviteter och undervisning utifrån ett tematiskt arbetssätt och barngruppen delas in i olika grupper utifrån färdigheter och möjligheter till utveckling. Förskolans pedagoger arbetar med lek och lärande där omsorg, rutiner tillsammans med undervisning bildar en helhet.

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll