Snödroppens förskola

Snödroppens förskola ligger mitt i Tollarps by, två mil söder om Kristianstad. På vår förskola har vi två småbarnsavdelningar 1-3 år och två syskonavdelningar 3-5 år. Vi har nära till natur, kultur, kommunikation och skola.

Vi ser det som en fördel med en lite större förskola eftersom det finns många lekkamrater och många vuxna som barnen känner. Detta är också en tillgång vid eventuell sjukfrånvaro bland personalen. Det finns ALLTID någon som barnen känner väl. Vi har ett gott samarbete avdelningarna emellan och ser till att täcka in läroplanens alla delar under barnets förskoletid.

Alla barn ska känna sig trygga, välkomna och tycka om att vara hos oss på förskolan.

Varje dag ges utrymme till utevistelse för aktiviteter både på gården, i olika naturmiljöer och för lek som är viktigt för barns utveckling och lärande.

Hur vi jobbar

Vi arbetar tematiskt med språket. Genom detta arbetssätt kan vi arbeta utifrån förskolans läroplan och på ett naturligt sätt väva in lärandet i verksamhet. Språket utvecklar vi genom samtal, bokläsning, sång, rörelse, rim och ramsor med mera.

Föräldrainflytande

Föräldrar skall alltid känna sig välkomna hos oss. Vi har inskolnings- och utvecklingssamtal samt föräldramöten. Som förälder kan man påverka på olika sätt, till exempel genom föräldrarådet, föräldraenkäter eller med synpunkter, tankar och förslag direkt till oss.

Vår vision

Vi föds med lust och förmåga att lära och sökandet efter mening är en av de starkaste drivkrafterna. Därför vill vi på Snödroppens förskola stötta barnen i deras lärande genom att utveckla deras språk och stimulera lekar på ett lustfyllt sätt.

Kravmärkt förskola

På vår förskola finns ett KRAV-certifierat skolkök. Brons betyder att minst 30 procent är hållbara råvaror, där samtidigt 20 procent ska vara KRAV-märkta.

Karta


Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?